Kontrola dostępu

Nie ulega wątpliwości, że profesjonalna kontrola dostępu pozwala skutecznie ograniczyć dostęp do konkretnych pomieszczeń znajdujących się na terenie danego obiektu. Te niezawodne rozwiązania pozwalają na uzyskanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa oraz pełnego dozoru.

Nowoczesny system kontroli dostępu występuje w rozmaitych konfiguracjach. Może to być mechanizm autonomiczny, rozwiązania sieciowe, jak również kompleksowe instalacje połączone z innymi urządzeniami, takimi jak alarmy, monitoring czy zestawy przeciwpożarowe. Nowoczesne zestawy umożliwiają realizację każdej z podanych wyżej konfiguracji, zachowując jednocześnie najwyższą jakość i niezawodność.

Przygotowujemy dla Państwa oferty w oparciu o sprzęt najlepszych firm, takich jak:

 • Roger
 • Satel
 • UTC
 • Galaxy

Kontrole dostępu wykonujemy dla:

 • serwerowni
 • bibliotek
 • archiwów
 • hoteli
 • drzwi wejściowych i korytarzy
 • magazynów
 • przedsiębiorstw chcących mieć kontrolę nad obiegiem dokumentów, pracowników, chcące udostępnić dostęp do konkretnych pomieszczeń wyłącznie osobom upoważniony

Naszym klientom oferujemy w zakresie kontroli dostępu:

 • Doradztwo oraz opracowanie koncepcji i projektów;
 • Dostawę oraz montaż urządzeń wraz z wykonaniem sieci przyłączeniowej;
 • Programowanie systemu;
 • Wdrożenie wraz ze szkoleniem personelu;
 • Serwis oraz konserwację zainstalowanych systemów.

Zapewniamy również serwis i konserwację już zainstalowanych systemów.