SSP

Dostarczamy systemy składające się z urzadzeń wiodących światowych marek, spełniających oczekiwania nawet najbardziej wymagających inwestorów i w pełni zgodne z obowiązującymi normami. Dzięki technicznej perfekcji oraz niezawodności nasze systemy sprawdzają się w każdego rodzaju obiektach bez względu na wielkość oraz skomplikowanie koniecznych do zastosowania rozwiązań technicznych. Oferowane przez nas systemy znajdują zastosowanie w budynkach użyteczności publicznej (hotele, apartamentowce, centra handlowe, lotniska, sądy) oraz w obiektach przemysłowych (magazyny, hale fabryczne, elektrownie), jak mi tam gdzie zachodzi potrzeba ochrony mienia i życia przed pożarem.

 

Głównie pracujemy na systemach:

 • Bosch
 • Esser
 • Polon Alfa
 • D+H
 • UTC (Aritech)

Posiadamy niezbędne dla ubezpieczyciela oraz Straży Pożarnej autoryzacje i certyfikaty.

Wykonujemy projekty oraz systemy również w uzgodnieniu ze Strażą Pożarną wg. zaleceń oraz bez lub z uzgodnieniami z rzeczoznawcą ds. ppoż. Możemy podłączyć SSP pod stację monitorowania znajdującą się w najbliższej jednostce Straży Pożarnej oraz systemy, które wykonywane są dla Klienta na jego prośbę, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i zastosowaniem odpowiedniej funkcjonalności.

 

Naszym klientom oferujemy w zakresie sygnalizacji pożaru:

 • Doradztwo oraz opracowanie koncedpcji i projektów;
 • Dostawę oraz montaż urządzeń wraz z wykonaniem sieci przyłączeniowej;
 • Programowanie systemu;
 • Wdrożenie wraz ze szkoleniem personelu;
 • Serwis oraz konserwację zainstalowanych systemów.

 

Obowiązek posiadania systemu sygnalizacji pożaru spoczywa na:

 • budynkach handlowych lub wystawowych – jednokondygnacyjnych o powierzchni powyżej 5000 m2 i wielokondygnacyjnych o powierzchni powyżej 2500 m2,
 • teatrach mających powyżej 300 miejsc i kinach powyżej 600 miejsc, lokalach gastronomicznych powyżej 300 miejsc, salach widowiskowych i sportowych powyżej 1500 miejsc,
 • szpitalach psychiatrycznych, domach pomocy społecznej oraz ośrodkach rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych mających powyżej 100 łóżek,
 • szpitalach i sanatoriach powyżej 200 łóżek w budynku,
 • zakładach pracy zatrudniających powyżej 100 osób niepełnosprawnych w budynku,
 • budynkach użyteczności publicznej wysokich i wysokościowych,
 • budynkach zamieszkania zbiorowego, w których czas pobytu tych samych osób przekracza trzy dni posiadających powyżej 200 miejsc oraz innych budynkach zamieszkania zbiorowego o liczbie miejsc noclegowych powyżej 50 zgodnie z ustawą,
 • archiwach, muzeach, zabytkach budowlanych, ośrodkach elektronicznego przechowywania danych, centrach telefonicznych,
 • garażach podziemnych powyżej 1500m2 lub posiadających więcej niże jedną kondygnację podziemną,
 • stacjach metra, kolei podziemnych,
 • portach i dworcach, gdzie jednocześnie przebywa powyżej 500 osób,
 • bankach, w których sala operacyjna ma powierzchnię powyżej 500 m2,
 • bibliotekach, których zbiory w całości lub w części tworzą narodowy zasób biblioteczny.

Wykonujemy systemy dla wszystkich z powyżej wymienionych obiektów jak również wykonujemy projekty i wykonujemy systemy dla firm nie objętych ustawą, ale chcących zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo pracowników.

Zapewniamy również serwis i konserwację już zainstalowanych systemów.