SSWIN

Oferowane systemy są w pełni zgodne ze światowymi normami dla systemów zabezpieczeń. Systemy przez nas dostarczane stosowane są na całym świecie w obiektach wymagających spełnienia najwyższych standardów zabezpuieczeń: zakładach produkcyjnych, bankach, biurowach, obiektach wojskowych, centrach handlowych, instytucjach publicznych, domach i mkieszkaniach.

Nasi specjaliści w zależności od rodzaju obiektu i wymagań inwestora dopasują odpowiedni rodzaj detekcji, wielkość i funkcje centrali alarmowej, poziom zasilania awaryjnego, czy sposób przesyłu sygnału alarmowego do stacji monitorowania alarmów. Stosowane przez nas rozwiązania praktycznie do minimum ograniczają występowanie fałszywych alarmów przy jednoczesnym zapewnieniu najwyższej skuteczności detekcji i funkcjonalności. Na każdym etapie inwestycji istnieje możliwość rozbudowy systemu oraz jego integracji z innymi systemami zabezpieczeń, co podnosi poziom bezpieczeństwa całego obiektu.

 

Przygotowujemy dla Państwa oferty w oparciu o sprzęt najlepszych firm, takich jak:

 • Satel
 • DSC
 • Jablotron
 • Galaxy
 • Risco
 • UTC

Oferujemy gamę profesjonalnych urządzeń, które mogą być zainstalowane zarówno w niewielkiej hurtowni czy sklepie jak i w zakładzie produkcyjnym czy wielopiętrowym biurowcu. Nasze doświadczenie w zakresie projektowania różnego rodzaju systemów SSWiN umożliwia zaproponowanie rozwiazania, które satysfakcjonującego zarówno pod względem funkcjonalności, jak i a ceny.

 

Naszym klientom oferujemy w zakresie sygnalizacji włamania i napadu:

 • Doradztwo oraz opracowanie koncedpcji i projektów;
 • Dostawę oraz montaż urządzeń wraz z wykonaniem sieci przyłączeniowej;
 • Programowanie systemu;
 • Wdrożenie wraz ze szkoleniem personelu;
 • Serwis oraz konserwację zainstalowanych systemów.

 

Zapewniamy również serwis i konserwację już zainstalowanych systemów.